Latvijas DISCO muzejs

Latvijā 70to gadu beigās, aizsākās Diskotēku ēra, kad tā laika aktīvākie jaunieši iesaistījās Diskotēku organizēšanā, vadīšanā un tehnikas radīšanā. Diskotēku pirmsākumos nepietika ar to, ka Tu gribi spēlēt diskotēku, iegādājies aparatūru un vari ar to nodarboties. Lai tā laika PSRS dzīvojošs jaunietis varētu spēlēt diskotēkas, bija jāpārvar ļoti daudz sarežģīti šķēršļi. 

Tehniku iegādāties bija ļoti grūti, jo visur valdīja deficīts. (kad labu magnetafonu var nopirkt tikai, ja Tev ir pazīšanās veikalā)

Viens tautas klases magnetafons maksāja divas mēnešalgas. Labākie magnetafoni 6-10 mēnešalgas. 

Gaismu tehnika kuru varētu izmantot sāka ražot vēlāk, un sākumā viss bija jātaisa pašiem. 

Ārzemju mūziku ne tikai nevarēja dabūt, bet lielākā daļa bija aizliegta, kuras spēlēšana draudēja ar bargiem sodiem. 

Lai iegūtu tiesības publiski spēlēt diskotēkas savā kultūras namā, skolā vai kolhozā, bija jāpiedalās diskotēku skatēs. Diskotēku skates bija kā diskotēku konkurss, kur žūrijai tika atrādīta tehnika, scenārijs, un prasmes. 

Tā Latvijā ļoti aktīvisti savos jaunības gados nodarbojās ar diskotēku vadīšanu. Veidojot Tukuma rajona bijušo DJ salidojumu, tika apzināti vairāk kā 130 cilvēki kuri no 70to gadu beigām līdz mūsdienām ir nodarbojušies ar diskotēkām. 

Lai saglabātu šo unikālo Diskotēku stāstu, tehniku un atmiņas, jau vairākus gadus kolekcionēju diskotēku aparatūru. Krājumi ir izauguši un mērķis ir izveidot Diskotēku muzeju Tukuma novada, Tumes pagasta Zelmeņu skolā. 

FaceBook informācija meklējama: Latvijas Disco Muzejs


TV sižets par DISCO izstādi 2020, gads


Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 1. Sērija


Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 2. Sērija

Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 3. Sērija


Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 4. Sērija (kasešu magnetafoni)


Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 5. Sērija (CD atskaņotāji)


Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 6. Sērija (Pastiprinātāji)


Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 7. Sērija (Pultis)


Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 8. Sērija (gaismas)


Izstāde "DISCO Laikmets" 2020 gads 9. Sērija (gaismas)